Чаши за вино и аперитиви

На стилно подредена маса всяка чаша има своето определено място. На практика има два общи варианта за позициониране на чаши: 

1. Сложете чашите вертикално една над друга, позиционирайки тези за бяло вино точно над ножа за основното ястие.
Следващите подредете в низходящ ред. Водната чаша поставете надолу, а тази за червено вино поставете над чашата за бяло вино

2. За да оформите в триъгълна форма, чашата за бяло вино се поставя точно над ножа за основното ястие. Водната чаша поставетe отдясно, под тази за бялото вино, а чашата за червено вино позиционирайте отдясно, над тази за бялото вино 

Първият тост, даден по време на вечеря, по традиция се предлага от домакина в началото на храненето като приветствие на гостите. Тостването, предложено от другите, обикновено започва по време на десертния курс.
Показвай: