Чаши за Вино и Аперитиви

На стилно подредена маса всяка чаша има своето определено място. На практика има два общи варианта за позициониране на чаши. 

1. Сложете чашите вертикално една над друга, позиционирайки тези за бяло вино точно над ножа за основното ястие.
Следващите подредете в низходящ ред. Водната чаша поставете надолу, а тази за червено вино поставете над чашата за бяло вино

2. За да оформите в триъгълна форма, чашата за бяло вино се поставя точно над ножа за основното ястие. Водната чаша поставетe отдясно, под тази за бялото вино, а чашата за червено вино позиционирайте отдясно, над тази за бялото вино 

Първият тост, даден по време на вечеря, по традиция се предлага от домакина в началото на храненето като приветствие на гостите. Тостването, предложено от другите, обикновено започва по време на десертния курс.
Показвай: